Nonfiction 13

Download Antibiotica en infecties: Antibiotica in de tandheelkundige by L. Abraham-Inpijn PDF

By L. Abraham-Inpijn

Het duel tussen antimicrobiële middelen en micro-organismen is er één dat al jaren de wetenschap bezighoudt. Hierover werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw nog gezegd dat: ‘in 2000 er geen infectieziekten meer zijn’. De strijd dreigt nu te eindigen met een over­winning door de micro-organismen. De negatieve spiraal die is ontstaan wordt onder meer versterkt door: overmatig en ondeskundige antibioticagebruik (zowel in de humane als veterinaire geneeskunde), gebrek aan innovatie met betrekking tot nieuwe antimicrobiële middelen en de grote mobiliteit in vracht en personenvervoer. Dit alles naast vakantiereizen, immigratie, ongezonde levensomstandigheden en

Dit boek gaat in op de veranderende visie ten aanzien van het gebruik van antibiotica. Welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag en wat zijn de consequenties? Ook de indicaties waarover in de tandheelkunde nog discussies bestaan komen aan de orde. Daarnaast biedt het een op de wetenschappelijke literatuur gefundeerd antwoord op praktische vragen over het gebruik van antibiotica in de tandheelkundige praktijk.

Antibiotica en infecties is een onmisbaar boek bij het gebruik van antibiotica en profylaxe in de tandheelkunde. Deze uitgave is primair geschreven voor tandartsen en overige (tandheelkundige) pros die te maken krijgen met gebruik van antibiotica in hun praktijk.

De auteur prof. Dr. L. Abraham-Inpijn is emeritus hoogleraar inwendige geneeskunde en algemene pathologie aan de faculteit geneeskunde UvA, mede ten behoeve van de tandheelkunde. Tot op heden is zij verbonden aan de Divisie A (Interne Geneeskunde) van het Amsterdams Medisch Centrum. Zij heeft verschillende publicaties op haar naam staan en schrijft regelmatig artikelen voor het vakblad voor de tandarts ‘Tandartspraktijk’.

Show description

Read or Download Antibiotica en infecties: Antibiotica in de tandheelkundige praktijk PDF

Similar nonfiction_13 books

Trilobite, dinosaur, and man : the earth's story

A journalist transcribes the tale informed through stones and fossils concerning the earth's delivery and evolution. summary: A journalist transcribes the tale instructed through stones and fossils concerning the earth's start and evolution

Phosphorus in Agriculture: 100 % Zero

The identify ‘Phosphorus in Agriculture: a hundred % 0’ is synonymous for make-or-break. And it stands as much as the promise. This booklet sends a tremendous message because it supplies historical past details, intrinsic hypotheses, validation ways and criminal frameworks, concerned with balanced phosphorus fertilization in agriculture.

Noro. City Girl

Живя на берегу моря, и вдохновленная окружающей ее красотой, дизайнер Jenny Watson создала свою новую коллекцию из 12 ярких женских моделей одежды и аксессуаров: свитера, кардиганы, шарфы и сумки.

Additional info for Antibiotica en infecties: Antibiotica in de tandheelkundige praktijk

Example text

Med Contact. 2013;68(1):836–9. Cohen D, Swift G. Laboratories and regulator misled over antimicrobial susceptibility test discs. BMJ. 2013;28(3):23–7. 3 30 3 Hoofdstuk 3 • Data en onzekerheden bij standaardisering van antimicrobiële middelen 13. Fanoy E. Antibioticaresistentie in vogelvlucht. Infectieziekten Bulletin. GGD Midden-Nederland, Centrum Infectiebestrijding. Bilthoven: RIVM; April 2012. 14. Venetis G, Chatzika K, Pitsiou G, Kechagias N, Antoniades K, Kioumis IP. Saliva and in blood concentration of cefuroxime in patients undergoing maxillofacial surgery.

Ten eerste als bij de verwerking in de lever van een antimicrobieel middel concurrentie optreedt met een ander product dat tegelijk wordt genomen en ook door de lever moet worden afgebroken. Ten tweede als de afbraakfunctie van de lever zelf tekortschiet door een insufficiënte werking (gedecompenseerde levercirrose). 2 Bijwerkingen antimicrobiële middelen Het Farmacotherapeutisch Kompas is zowel in boekvorm als op internet hét naslagwerk. Uit de databank van Lareb kunnen bijwerkingen worden opgevraagd en kunnen bijwerkingen ook worden gemeld.

Daarnaast zijn vier segmenten afkomstig van het vogelgriepvirus. Op enig moment zijn deze ingebouwd in het varkensvirus. Als zodanig is het een niet eerder gevonden virus, hoewel een subtype in 1918 de Spaanse griep veroorzaakte met wereldwijd miljoenen slachtoffers. Het hangt nu van de definitie af of men het Mexicaansegriepvirus wel of geen nieuw virus noemt [1–4]. Mutaties van een virus betreffen soms minimale veranderingen, zoals van één aminozuur binnen een eiwit. Zo was in 1957 H2N2 verantwoordelijk voor infecties.

Download PDF sample

Rated 4.72 of 5 – based on 24 votes